Že si ze sebe lidi s přibývajícím věkem nedokážou dělat srandu

Posted: Říjen 12th, 2015 | Author: Nikdo | No Comments »

Neřeším tady situaci, kdy někdo cpe komukoliv na potkání svoje názory aniž by byl tázán – to bych zajisté ztratil známých více a neměl bych se ani čemu divit. Jsem však toho názoru, že až si ze mě lidi přestanou dělat legraci, bude to se mnou zlé. Proto jsem taky zastáncem názoru, že sranda musí být ikdyby na chleba nebylo a fotra věšeli.
Jenomže lidi kolem mě s přibývajícím věkem – možná kvůli nemoci zvané dospělost nebo kýho šlaka jinému nesmyslu – tuto schopnost ztrácí.
Je mi jedno, jestli kdokoliv najednou z nějakého, ať už jakkoliv obskurního důvodu -jako je třeba dostudovaná škola, majetek, věk, nebo třeba ekologický nadsvětonázor, nabyde dojmu své osobní důležitosti, úžasnosti nebo majestátu, které nesmí býti nikterak zpochybňovány jakýmkoliv zlehčením jejich nositele či nositelky. Střílím tímto do vlastních řad, ale vícekrát mám tuto negativní zkušenost s chlapama. Sere mě to a je mi z toho smutno.

«
»